Równie popularnym niegdyś typem rozrywki o charakterze teatralnym był teatr rzymski. Podobnie jak i teatr grecki, o którym również pisaliśmy w jednym z naszych tekstów zawartych na niniejszym serwisie,transport polska hiszpania przyciągał on masy pospolitej ludności dawnego, starożytnego Rzymu. Czym się odznaczała ta forma rozrywki?


Przede wszystkim należy wspomnieć o fakcie, ż teatr rzymski prezentował bardzo rozległy zakres sztuk i spektakli widowiskowych, do jakich zaliczały się zarówno chętnie oglądane tragedie, jak i sztuki mimiczne oraz komedie przyciągające rzesze zainteresowanych. W zakresie teatrów greckich, to one były pierwsze, natomiast teatr rzymski wyrósł właśnie z nich. Przede wszystkim podstawą do stworzenia rzymskiego teatru z prawdziwego zdarzenia stał się grecki teatr klasyczny. Miał on mnóstwo typowych elementów charakterystycznych dla okresu hellenistycznego. W zakresie rzymskiego teatru trzeba także wspomnieć o konstrukcji niebanalnej, bowiem składającej się z elipsowatych bądź prostokątnych, niekiedy gigantycznych scen podobnie jak greckie place zwane orchestrami, na których występowali przeróżnego typu artyści. Warto też dodać, że w zakresie architektonicznego wyglądu teatru rzymskiego, sporo zdziałał Witruwiusz, który zaprezentował wyraźne różnice między Grecją a Rzymem, sprawiając jednocześnie, że teatr rzymski stał się w pewnym sensie unikatowy. Jeśli natomiast chodzi o same spektakle, to także należy nieco o nich wspomnieć, z tego przede wszystkim względu, że greckie tragedie oraz komedie były zupełnie odmienne w swej specyfice niż te same gatunki teatralne lecz przedstawiane przez starożytnych rzymskich aktorów.
Artykuł dzięki: