Do najpowszechniejszych rodzajów rozrywek z zakresu kulturalnego zalicza się zwłaszcza teatr, który występuje w przeróżnych odmianach. Wśród rozmaitychcięcie laserem Co2 rodzajów tego typu przedsięwzięć kulturalnych wyszczególnia się między innymi teatr grecki. Jest to prawdziwa sztuka, która zrodziła się stulecia temu, tworząc podwaliny współczesnego teatru nowożytnego. Czym charakteryzuje się teatr grecki?


Teatrem greckim określa się przede wszystkim spektakularne widowiska, jakie realizowane są poprzez kult oraz przywiązanie do tradycji religijnych i wynikających z tego rozmaitych obrzędów. W głównej mierze niegdyś czczono Dionizosa i to jemu stworzono pierwszą budowlę teatralną, a mianowicie mowa tu o wielkim greckim teatrze, jaki gromadził wiernych bogu Dionizosowi. Warto także dodać, że aby tłumy pospolitych mieszkańców starożytnej Grecji mogli zrozumieć cokolwiek z prezentowanych spektakli teatru greckiego, konieczne było znaczące uproszczenie widowisk. Stały one się bardzo szybko masową rozrywką, która w tak intensywnym i częstotliwym wymiarze byłaby dziś zapewne uznana za przejaw kultury popularnej, masowej. Znaczącą rolę w wystawianiu sztuk tego rodzaju odgrywała orchestra, a mianowicie był to rozległy plac, na jakim wystawiano sztuki. Plac ten znajdował się na wzniesieniu. W centrum z kolei ustawiano thymele, czyli ołtarz. W kontekście orchestry trzeba wspomnieć o jej specyficznej formie, która była zawsze planem prostokąta, a z czasem zaczęła również zmieniać kształty na koła czy elipsy. Na orchestrę, czyli wspomniany wyżej plac, zawsze wstępowali artyści z chóru. Tam odgrywano spektakle, zwłaszcza o charakterze muzyczno-tanecznym, jakie były mocno zbliżone do dzisiejszych musicali.
Artykuł dzięki: transport najlepsza firma