Do powszechnie znanych form rozrywkowych zalicza się teatr, który natomiast występuje w przeróżnych odmianach. Do ciekawszych jego rodzajów zalicza się między innymi nowatorski w swym nurcie teatr absurdu. O jego cechach charakterystycznych dowiesz się nieco więcej w dalszych akapitach niniejszego artykułu.


Jeżeli chodzi o teatr absurdu i jego cechy szczególne, to prawdopodobnie, jak wynika z zapisków historycznych, pierwsze jego formy pojawiły się już w latach osiemdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Za ojczyznę teatru absurdu i teatru w ogóle w znaczeniu czysto nowożytnym i przypominającego swymi przedstawieniami to, co dziś na pierwszy rzut oka kojarzy nam się z teatrem, określa się Francję. Pierwsze lata funkcjonowania teatru absurdu to przedział między 1950-1965. To wówczas teatr był mocno rozwijany, a z czasem ewoluował. Przez stulecia nieodłącznie był realizowany w rozmaitych wymiarach. Jeżeli chodzi o teatr absurdu to zwłaszcza opierał się on na absurdach, czyli na różnych sprzecznościach, które artyści teatralni tego rodzaju próbowali ze sobą umiejętnie pogodzić, tworząc spektakularne show. Teatr absurdu generalnie bazuje na tym, że role są zupełnie odmienne niż w klasycznym teatrze, na przykład zupełnie inne cechy przypisuje się komizmowi, a jeszcze inne tragizmowi. W praktyce, to tragedia reprezentuje wówczas cechy typowe dla komedii, z kolei komedia pełni funkcję tragedii i to nadrzędna cecha wyróżniająca teatr absurdu. Warto wybrać się do tego rodzaju obiektu kulturalnego i na taki rodzaj rozrywki kulturalnej chociaż raz w życiu.
Artykuł dzięki: konsultantka w avon