Wśród szeregu rozmaitych dyscyplin sportowych z zakresu tak zwanych sportów ekstremalnych, na szczególne wyróżnienie zasługuje paintball, który od pewnego czasu zyskał na popularności. W związku z dużą modą na tego rodzaju aktywność fizyczną, pojawiła się hierarchia różnorodnych przejawów paintballa i stworzone zostały jego wielorakie odmiany, o których nieco bliżej i szerzej odpowiemy w poniższych fragmentach.
Speedball
Do powszechnie znanych dyscyplin zaliczyć należy między innymi speedball. Jest to sportowy wariant, który opiera się na graniu na przestrzeni otwartej, w terenie, gdzie znajdują się celowo zainstalowane przeszkody. W konsekwencji tego na paintball w tym wydaniu mówi się speedball. Rozgrywki tego typu zwie się meczem, podobnie jak w przypadku piłki nożnej. Jeżeli chodzi o to, jakie są konkretne reguły tej gry, to w zasadzie uzależnione jest to zwłaszcza od liczby osób grających. Speedball ma swoją organizację, instytucją, która czuwa nad speedballem jest europejska federacja EPBF, czyli w pełnej wersji – European Paintball Federation. Jeżeli chodzi natomiast o nasz kraj, to również jest tu pewna organizacja, która zajmuje się nadzorem nad speedballem i jest to PLP czyli tak zwana Polska Liga Paintballowa.
Woodsball
Zupełnie czymś innym okazuje się, zwłaszcza pod względem ukształtowania terenu, woodsball. Jest to mecz, który przypomina speedballa czy tradycyjnego paintballa ale rozgrywany jest w naturalnym uksztaltowaniu terenu. Przykładem miejsca realizacji meczu może być nieużytek czy też las albo nawet dzikieWypożyczalnia kamperów tereny górskie, w których jest pełno zarośli umożliwiających maskowanie się zawodników oraz podnoszących stopień trudności prowadzonych rozgrywek.
Artykuł dzięki: smar do łożysk